Open Khabar
Before Header

कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने गण्डकी प्रदेर्शे सरकारको निर्णय

कास्की-  कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने गण्डकी प्रदेर्शे सरकारले निर्णयगरेको छ। प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को…